Zásady zpracování osobních údajů

Já, jakožto hráč na serveru MineHub.cz uděluji jeho správcům dobrovolný a svobodný souhlas se shromažďováním, ukládáním a zpracováním mých osobních údajů, konkrétně:

  • e-mailové adresy
  • IP adresy
  • přezdívky
  • soukromých zpráv (PM)
  • věku

Prohlašuji, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé, jsem subjektem údajů a je mi 16 nebo více let - v případě, že mi je méně, než 16 let, je souhlas vyjádřen mými zákonnými zástupci. Tento souhlas je udělen do doby, než bude Uživatelem požádáno o zrušení. O zrušení souhlasu může uživatel požádat prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] a bude mu vyhověno nejpozději do 14 dní od podání žádosti.

Kdo má k údajům přístup?

  • K Vaší e-mailové adrese mají přímý přístup pouze správci služby (vývojáři serveru a webu, správci VPS a databáze). Vaše e-mailová adresa bude použita za účelem zabezpečení účtu (ověření účtu, obnovení hesla), zaslání informací o závažných změnách, nebo také za účelem kontaktování v případě účasti v náboru.
  • K Vaší IP adrese má přístup pouze vedení serveru, správci služby a moderátoři, a to výhradně za účelem kontroly historie připojení (např. v případě podezření na odcizení účtu nebo v případě podezření na porušování pravidel).
  • K Vaším soukromým zprávám má přístup pouze vedení serveru, správci služby, moderátoři a helpeři, a to výhradně za účelem kontroly v případě podezření na porušování pravidel.
  • K Vašemu věku má přístup pouze vedení serveru, správci služby a moderátoři, a to jako orientační údaj při náboru. Váš věk ukládáme jen v případě účasti v náboru.

Platnost

Uživatel bere na vědomí, že Zásady zpracování osobních údajů a ostatní dokumenty mohou být kdykoli změněny a jeho souhlas s úpravami vyplývá z dalšího užívání služeb MineHubu (Minecraft/TeamSpeak server, a jiné...). Pokud to bude možné, budou využity patřičné prostředky k upozornění na konkrétní změny. (např.: upozornění zabudované po připojení na Server, e-mailové upozornění). Správci služby nejsou povinni tato upozornění zasílat. Tento dokument nabývá platnosti svým zveřejněním a pozbývá ji až rušícím ustanovením, které musí být uveřejěno v jednom z odstavců platného dokumentu, nejpozději však 1 den před jeho zrušením. Vyhrazujeme si právo Zásady zpracování osobních údajů podle potřeby měnit a upřesňovat.

Některé pojmy jsou definovány v Pravidlech. Informace o cookies: Cookies.

Tento dokument nabývá platnosti dne 11.5.2020. Poslední změna: 15.3.2021.