Pravidla

1. Definice

 1. "Server" je služba Minecraft Server poskytovaná MineHubem na veřejné síti Internet dostupná pod doménovým jménem mc.minehub.cz
 2. "Hráč" nebo také "Uživatel" je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba používající Server, či jiné služby poskytované MineHubem.
 3. "AdminTeam" je skupina osob, podílející se na správě, provozu a vývoji Serveru, a jiných služeb poskytovaných MineHubem.
 4. "Web" je webová aplikace na veřejné síti Internet přístupná na webové adrese https://minehub.cz.

2. Pravidla Minecraft serveru

 1. Vedení serveru si vyhrazuje veškerá práva výkonnosti.
 2. Vedení serveru si vyhrazuje právo udělit ban bez poskytnutí důkazů.
 3. Pokud hráč nesouhlasí s uděleným trestem, má právo se odvolat výše, ale nejvýše se může odvolovat k vedení. Verdikt vedení je považován za konečný.
 4. Vedení serveru si vyhrazuje právo potrestat jakýkoliv čin nevymezený pravidly.
 5. Je zakázáno jakkolv obcházet tresty
 6. Je zakázáno používat jakékoliv modifikace hry, které vás zvýhodňují před ostatními (výjma OptiFine).
 7. Nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, nacismu, xenofobie, homofobie a jiných radikálních smýšlení.
 8. Jsou zakázány jakékoliv reklamy. Za reklamu se považuje např.: název, IP adresa nebo doménové jméno Minecraft serveru/TeamSpeak serveru, Discord pozvánka, odkaz na soc. síť (výjimkou jsou pouze věci týkající se MineHubu).
 9. Je zakázáno provádět jákékoliv teleporty za účelem zabití hráče.
 10. Je zakázáno jakkoliv urážet hráče nebo AdminTeam ať už v chatu, na Discordu, na TeamSpeak serveru nebo v soukromých zprávách na Serveru.
 11. Je zakázáno jakkoliv ničit svět. Včetně End světa.
 12. Admin Team nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození stavby mimo residenci.
 13. V případě, že hráč nalezne bug, je povinen ho neprodleně nahlásít.
 14. Je zakázano vlastnit více hráčských účtů na jednu IP adresu (výjimky určuje na základě pádných důvodů AdminTeam individuálně).
 15. Je zakázáno se vydávat za člena AdminTeamu.
 16. Je zakázáno spamovat (jakkoliv) jak v globálním chatu, tak v pm, popř. v mailech, nebo používat nadměrně CapsLock.
 17. Vedení serveru nenese odpovědnost za špatně napsanou SMS při koupi VIP, či při koupí HubCoinů.
 18. Je zakázáno jakkoliv okrádat hráče. Trestný je i pokus o okradení či podvod.
 19. Hráč je povinen si účet na Serveru i na Webu řádně zabezpečit silným heslem, aby minimalizoval nebezpečí odcizení účtu.
 20. Hráč je povinen, hráče upozornit, jestliže se portuje do oblasti kde je PvP.
 21. Je zakázáno stavět cobblestonové "skály" v MineWorldu, či griefovat (nebo upravovat) spawn MineWorldu. Popř. vybírat pece, shulkery v mw pro nové hráče.
 22. Je zakázáno vytvářet warpy s jménem hráče pokud s tím nesouhlasí.
 23. Je zakázáno obchodovat mezi hráči s reálnou měnou (PayPal, realné věci)
 24. Je zakázáno pomocí herního chatu (ať už globálního, či soukromých zpráv) hovořit o drogách a jiných ilegálních substancích.
 25. Je zakázáno se vydávat za někoho jiného.
 26. Je zakázáno jakkoliv teamovat v jakékoli minihře. či na EventServeru
 27. Je zakázáno vytvářet killwarp a warpy s nevhodnými názvy
 28. Pokud je hráč neaktiní déle než měsíc, prázdné resky a nevyužívané warpy budou smazány.
 29. Je zakázáno mít resku v blízkosti jiné, pokud si to majitel té dané res nepřeje.
 30. Je zakázáno se připojovat pomocí VPN.
 31. Je zakázáno falšovat MineHub itemy.
 32. Pokud má hráč RedSwitch ve formě automatu je povinen před Dropper či Dispenser položit Redstone Comparator (či redstone lampu v blízkosti maximálně 2-3 blocky + viditelnou ze všech stran(kromě strany na které se nachází redstone a NENÍ pro hráče přístupná)) pro indikaci plnosti Dropperu či Dispenseru
 33. Pokud je šance na výhru v automatu jiná než 1:8 je povinnost vlastníka automatu tuto skutečnost sdělit.
 34. Před automatem (ať 100%, či se šancí) musí být viditelně zobrazená výhra, například na itemframu, či cedulce
 35. Je zákázáno mít podvodné automaty, kde je či dokonce vůbec není uváděná výhra.
 36. Je zakázáno zneužívat jakkoli zneužívat příkazy.
 37. Je zakázáno uplácet hráče nebo adminteam (například: Dám ti 50 000 když nic neřekneš), popřípadě, vyhrožovat hráčům (Např.: Dej mi 200 000 a nikomu nic neřeknu).
 38. Je zakázáno kopírovat, psát systémové zprávy do chatu.
 39. Je zakázáno hledat kličky v pravidlech.
 40. Je zakázáno prodávat falešné Wither Skeleton hlavy. (Povoleno pouze v případě, kdy je řádně označeno že se jedná o dekorační hlavu.)

3. Dodatky

 1. Vyhrazujeme si právo Pravidla kdykoliv změnit.
 2. V případě jakýchkoliv nejasností Pravidla platí ve prospěch MineHubu.
 3. Je zakázáno kopírovat jakýkoliv obsah ze Serveru, Webu, TeamSpeak 3 serveru a nebo Discord serveru.
 4. Pokud si hráč na Webu zakoupí HubCoins, využije je a následně svůj nákup refunduje, bude zabanován do té doby, než splatí vzniklý dluh (rozdíl zakoupených HubCoins a HubCoins zbylých na účtě v době vykonání refundace).