Pravidla

1. Definice

 1. "Server" je služba Minecraft Server poskytovaná MineHubem na veřejné síti Internet dostupná pod doménovým jménem mc.minehub.cz
 2. "Hráč" nebo také "Uživatel" je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba používající Server, či jiné služby poskytované MineHubem.
 3. "AdminTeam" je skupina osob, podílející se na správě, provozu a vývoji Serveru, a jiných služeb poskytovaných MineHubem.
 4. "Web" je webová aplikace na veřejné síti Internet přístupná na webové adrese https://minehub.cz.

2. Pravidla Minecraft serveru a dalších

 1. Vedení serveru si vyhrazuje veškerá práva výkonnosti.
 2. Vedení serveru si vyhrazuje právo udělit ban bez poskytnutí důkazů.
 3. Pokud hráč nesouhlasí s uděleným trestem, má právo se odvolat výše, ale nejvýše se může odvolovat k vedení. Verdikt vedení je považován za konečný.
 4. Vedení serveru si vyhrazuje právo potrestat jakýkoliv čin nevymezený pravidly.
 5. Je zakázáno jakkoliv obcházet tresty.
 6. Je zakázáno používat jakékoliv modifikace hry, které hráče zvýhodňují před ostatními (výjma Optifine).
 7. Nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, nacismu, xenofobie, homofobie a jiných radikálních smýšlení.
 8. Jsou zakázány jakékoliv formy reklamy. Za reklamu se považuje zejména, ale ne výlučně: název, IP adresa nebo doménové jméno Minecraft serveru/TeamSpeak serveru, Discord pozvánka, odkaz na soc. síť (výjimkou jsou pouze věci týkající se MineHubu).
 9. Je zakázáno provádět jákékoliv teleporty za účelem zabití hráče.
 10. Je zakázáno jakkoliv urážet hráče nebo AdminTeam ať už v chatu, na Discordu, na TeamSpeak serveru nebo v soukromých zprávách na Serveru.
 11. Je zakázáno jakkoliv ničit svět. Včetně světa End.
 12. AdminTeam nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození stavby mimo residenci.
 13. V případě, že hráč nalezne bug, je povinen jej neprodleně nahlásít.
 14. Je zakázano vlastnit více hráčských účtů na jednu IP adresu (výjimky určuje na základě pádných důvodů AdminTeam individuálně).
 15. Je zakázáno se vydávat za člena AdminTeamu.
 16. Je zakázáno jakkoliv spamovat (jak v globálním chatu, tak v soukromých zprávách, popř. v mailech), nebo používat nadměrně kapitálky.
 17. Vedení serveru nenese odpovědnost za špatně zadané údaje / napsanou SMS při koupi VIP, či při koupi HubCoinů.
 18. Je zakázáno jakkoliv okrádat hráče. Trestný je i pokus o okradení či podvod.
 19. Hráč je povinen si účet na Serveru i na Webu řádně zabezpečit silným heslem, aby minimalizoval nebezpečí odcizení účtu.
 20. Hráč je povinen, hráče upozornit, jestliže se portuje do oblasti kde je PVP.
 21. Je zakázáno stavět cobblestonové "skály" v MineWorldu, či griefovat (nebo upravovat) spawn MineWorldu. Popř. vybírat pece, shulkery v Mineworldu pro nové hráče.
 22. Je zakázáno vytvářet warpy se jménem hráče pokud s tím nesouhlasí.
 23. Je zakázáno obchodovat mezi hráči s reálnou měnou (PayPal, realné věci).
 24. Je zakázáno pomocí herního chatu (ať už globálního, či soukromých zpráv) hovořit o drogách a jiných ilegálních substancích.
 25. Je zakázáno se vydávat za někoho jiného.
 26. Je zakázáno jakkoliv teamovat v jakékoli minihře. či na EventServeru.
 27. Je zakázáno vytvářet killwarp a warpy s nevhodnými názvy.
 28. Pokud je hráč neaktiní déle než měsíc, prázdné resky a nevyužívané warpy budou smazány.
 29. Je zakázáno mít resku v blízkosti jiné, pokud si to majitel té dané res nepřeje.
 30. Je zakázáno se připojovat pomocí VPN.
 31. Je zakázáno falšovat MineHub itemy.
 32. Je zakázáno jakkoliv zneužívat příkazy.
 33. Je zakázáno uplácet hráče nebo adminteam (například: Dám ti 50 000 když nic neřekneš), popřípadě, vyhrožovat hráčům (Např.: Dej mi 200 000 a nikomu nic neřeknu).
 34. Je zakázáno kopírovat, psát systémové zprávy do chatu.
 35. Je zakázáno hledat kličky v pravidlech.
 36. Je zakázáno prodávat falešné Wither Skeleton hlavy. (Povoleno pouze v případě, kdy je řádně označeno že se jedná o dekorační hlavu).
 37. Je zakázáno AFKovat v jailu (kvalifikuje se to jako obcházení trestu, viz pravidlo č. 5).
 38. Pokud se hráč portne na /warp nether či /warp end, nesmí být minimálně 15 sekund po portu zabit, či hitinut, bere se to stejně jako tpakill.
 39. Tpakill se definuje jako: Hráč byl portnut/portnul se (jak, přes /tpa, /back atp.) na někoho a v nejbližší době (do 15-20 sekund) někoho zabil (hráče).
 40. Pokus o tpakill se definuje jako: Hráč byl portnut/portnul se (jak, přes /tpa, /back atp.) na někoho a v nejbližší době (do 15-20 sekund) se někoho pokusil zabit (hráče), ale ten stihl útéct/odpojil se/odportnul se.
 41. Žádný warp se nesmí nacházet v PVP zóně.

3. Herní automaty

 1. Jako automat se považuje nějaké zařízení, kde hráč musí vsadit $/HubCoiny/SuperKlíče pomocí RedSwitche, či $ pomocí ChestShopu, či $/HubCoiny/SuperKlíče pomocí QuickShopu, s tím, že se mu to nemusí vrátit, či může vrátit s větší hodnotou, kterou do toho dal.
 2. Hráč musí uvádět šanci automatu nehledě na to, jaká je. Šance musí být viditelná na cedulce, viditelná pro hráče ze všech stran (kromě strany, kde se vyskytuje redstone, pokud se tedy nachází za automatem.).
 3. Nejmenší možná šance může být 1:81, nižší šance nejsou povoleny.
 4. Šance musí být zapsaná jako A:B, kdy A je počet výherních polí a B počet polí, kde není výhra. (Příklad: Mám Dropper, kde je v jednom poli výhra a ve zbytku např, stone. Má šance tedy je 1:8)
 5. Pokud má hráč 100% "automat", musí u něj mít redstone comparator/lampu pro indikaci "výhry"(zakoupeného předmětu/itemu).
 6. Pokud má hráč automat, který má určitou šanci, musí u něj mít Redstone lampu, která bude uvádět, zda se v Dropperu, či Dispenseru vyskytuje výhra.
 7. Pokud má hráč automat pomocí ChestShopu musí mít také Redstone Lampu pro indikaci výhry. v nejbližší možné blízkosti automatu (nehledě na šanci) musí být viditelné zobrazená výhra, například na itemframu, či na cedulce. (Maximálně 2 blocky od automatu)
 8. Je zakázáno mít automaty bez výher, či podvodné automaty u kterých výhra nelze vytočit.
 9. V případě, kdy je výhra uvedena jako měna (např.: $, HC, SuperKlíč), musí majitel automatů u sebe tyto měny mít po celou dobu provozu automatu. Taková výhra musí být uvedená v knížce jako "Copy of Original", aby se předešlo podvodům a různým krádežím.
 10. Je zakázáno mít v automatech Fake MH itemy, či itemy k tomu podobné. (Např.: "Valhala" apod.)

4. Dodatky

 1. Vyhrazujeme si právo Pravidla kdykoliv změnit.
 2. V případě jakýchkoliv nejasností Pravidla platí ve prospěch MineHubu.
 3. Je zakázáno kopírovat jakýkoliv obsah ze Serveru, Webu, TeamSpeak 3 serveru a nebo Discord serveru.
 4. Pokud si hráč na Webu zakoupí HubCoins, využije je a následně svůj nákup refunduje, bude zabanován do té doby, než splatí vzniklý dluh (rozdíl zakoupených HubCoins a HubCoins zbylých na účtě v době vykonání refundace).
 5. Neznalost pravidel neomlouvá