Pravidla

1. Definice

 1. "Server" je služba Minecraft Server poskytovaná MineHubem na veřejné síti Internet dostupná pod doménovým jménem mc.minehub.cz.
 2. "Hráč" nebo také "Uživatel" je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba používající Server, či jiné služby poskytované MineHubem.
 3. "AdminTeam", "Admin-Team", či "A-Team" je skupina osob, podílející se na správě, provozu a vývoji Serveru, a jiných služeb poskytovaných MineHubem.
 4. "Web" je webová aplikace na veřejné síti Internet přístupná na webové adrese https://minehub.cz.
 5. "Ban" značí omezení přístupu Uživatele ke službám MineHubu.
 6. "Vedení" je podskupina Admin-Teamu. Jedná se o osoby disponující rankem Manager a Developer. Aktuální přehled těchto osob je k nalezení na stránce A-Team.
 7. "AFK", "AFKing", "AFKování" je nečinnost ve hře nebo nepřítomnost hráče (např. nereagování na soukromé zprávy od členů AdminTeamu) v době, kdy je herní účet uživatele přihlášen do hry.

2. Pravidla Minecraft serveru a dalších služeb

 1. Vedení serveru si vyhrazuje veškerá práva výkonnosti.
 2. Vedení serveru si vyhrazuje právo udělit ban bez poskytnutí důkazů.
 3. Pokud hráč nesouhlasí s uděleným trestem, má právo se odvolat, nejvýše se však může odvolovat k Vedení. Verdikt vedení je považován za konečný.
 4. Výklad pravidel je v kompetenci členů Admin-Teamu.
 5. Je zakázáno poškozovat služby poskytované MineHubem.
 6. Je zakázáno jakkoliv obcházet tresty.
 7. Je zakázáno používat jakékoliv modifikace hry, které hráče zvýhodňují před ostatními (výjma Optifine). Replay Mod lze používat až po domluvě s Admin-Teamem.
 8. Jsou zakázány jakékoliv projevy rasismu, nacismu, xenofobie, homofobie a jiných radikálních smýšlení.
 9. Jsou zakázány jakékoliv formy reklamy. Za reklamu se považuje zejména, ale ne výlučně: název, IP adresa nebo doménové jméno Minecraft serveru/TeamSpeak serveru, Discord pozvánka, odkaz na soc. síť (výjimkou jsou pouze věci týkající se MineHubu).
 10. Je zakázáno provádět jákékoliv teleporty za účelem zabití hráče.
 11. Je zakázáno jakkoliv urážet hráče nebo AdminTeam ať už v chatu, na Discordu, na TeamSpeak serveru nebo v soukromých zprávách na Serveru.
 12. Je zakázáno jakkoliv ničit herní svět včetně světa The End.
 13. AdminTeam nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození stavby mimo residenci.
 14. V případě, že hráč nalezne bug, je povinen jej neprodleně nahlásít.
 15. Je zakázano vlastnit více hráčských účtů na jednu IP adresu (výjimky uděluje na základě pádných důvodů AdminTeam individuálně).
 16. Je zakázáno se vydávat za člena AdminTeamu nebo jiného hráče.
 17. Je zakázáno jakkoliv spamovat a používat nadměrné množství velkých písmen (jak v globálním chatu, tak v soukromých zprávách, popř. v mailech). Spamováním se rozumí nepřiměřeně frekventované zasílání zpráv.
 18. Vedení serveru nenese odpovědnost za špatně zadané údaje / napsanou SMS při koupi VIP, HubCoinů nebo jiných produktů.
 19. Je zakázáno jakkoliv okrádat hráče. Trestný je i pokus o okradení či podvod.
 20. Hráč je povinen si účet na Serveru i na Webu řádně zabezpečit silným heslem, aby minimalizoval nebezpečí odcizení účtu.
 21. Hráč je povinen, hráče upozornit, jestliže se teleportuje do oblasti, kde je povoleno PVP.
 22. Je zakázáno stavět cobblestonové "skály" v MineWorldu, či griefovat (nebo upravovat) spawn MineWorldu. Taktéž je zakázáno vybírat cizí pece, shulkery v Mineworldu, jenž jsou určené pro nové hráče.
 23. Je zakázáno vytvářet warpy se jménem jiného hráče, pokud s tím nesouhlasí.
 24. Mezi hráči je zakázáno obchodovat s reálnou měnou (PayPal, reálné věci, předměty v jiných hrách, atp).
 25. Je zakázáno pomocí herního chatu (ať už globálního, či soukromých zpráv) hovořit o drogách a jiných ilegálních substancích.
 26. Je zakázáno jakkoliv teamovat (spolupracovat a nebo se vzájemně nezabíjet s hráči rozdílných týmů) v jakékoliv minihře, či na EventServeru.
 27. Je zakázáno vytvářet killwarp (warpy, které jsou použity za účelem zabití jiného hráče) a warpy s nevhodnými názvy.
 28. Pokud je hráč neaktiní déle než měsíc, prázdné residence a nevyužívané warpy budou na požádání jiného hráče smazány.
 29. Je zakázáno mít residenci v blízkosti jiné, pokud si to majitel sousední residence nepřeje.
 30. Je zakázáno se připojovat za pomocí VPN. Odůvodněné výjimky udělí členové AdminTeamu.
 31. Je zakázáno falšovat MineHub itemy.
 32. Je zakázáno jakkoliv zneužívat příkazy.
 33. Je zakázáno uplácet hráče nebo AdminTeam (například: "Dám ti 50 000 když nic neřekneš") nebo vyhrožovat hráčům (například: "Když to někomu řekneš, vykradu tě").
 34. Je zakázáno kopírovat a psát systémové zprávy do chatu, nebo se je jinak pokoušet napodobovat.
 35. Je zakázáno hledat kličky v pravidlech.
 36. Je zakázáno prodávat falešné Wither Skeleton hlavy. (Povoleno pouze v případě, kdy je řádně a jednoznačně označeno, že se jedná o dekorační hlavu).
 37. Je zakázáno AFKovat v jailu (kvalifikuje se to jako obcházení trestu, viz pravidlo č. 2.6).
 38. Pokud se hráč teleportuje na /warp nether či /warp end, nesmí být minimálně 15 sekund po teleportaci zabit, či hitinut (napaden). Porušení tohoto pravidla je považováno za tpakill.
 39. Tpakill se definuje jako: Hráč byl teleportován/teleportoval se (jakýmkoliv způsob, zejména, ale ne výhradně: přes /tpa, /back, /warp...) na jiného hráče nebo na nějakou lokaci a v nejbližší době (odhadem, ale ne výhradně 15 - 20 sekund) někoho zabil (hráče). Tpakill je trestný.
 40. Pokus o tpakill se definuje jako: Hráč byl teleportován/teleportoval se (jakýmkoliv způsob, zejména, ale ne výhradně: přes /tpa, /back, /warp...) na jiného hráče nebo na nějakou lokaci a v nejbližší době (odhadem, ale ne výhradně 15 - 20 sekund) se jiného hráče pokusil zabít, ale ten tomu zabránil, např. stihl útéct, odpojil se nebo se odteleportoval.
 41. Žádný warp se nesmí nacházet v PVP zóně.
 42. V Endu je zakázáno jakkoliv hitovat (napadat) nebo zabíjet hráče, a to i nepřímo - například pomocí lávy, potionu atp...
 43. Je zakázáno se připojovat za cizí účty nebo se pokoušet prolomit zabezpečení cizího účtu např. hádáním hesla.
 44. Je zakázáno přemisťovat zvířata/moby v residenci (lanem, jídlem, popostrkováním) pokud si to majitel nepřeje.
 45. V Endu je zakázáno griefovat a upravovat spawn.
 46. V aukcích /ah je zakázáno prodávat itemy za účelem propagace vlastního warpu, shopu, atd. Jedná se např. o itemy s názvy odpovídající propagovanému místu.
 47. Je zakázáno do bossbar reklam zadávat vulgarity a reklamu.
 48. Je zakázáno zneužívat report systém (/report).
 49. Mystery box (shulker box, který obsahuje itemy a dá se koupit za určitou cenu) nikdy nesmí být prázdný a může se prodávat jen za pomocí QuickShopu. Majitel QuickShopu musí vypsat itemy, které může hráč z mystery boxů získat. Každý hráč může prodávat maximálně 10 mystery boxů současně.
 50. Je zakázáno AFKovat v automatických redstone farmách.
 51. Je zakázáno pořádat/propagovat eventy o výhry, kterými pořadatel nedisponuje nebo je není schopen vyplatit výhercům
 52. Je zakázáno nabádat hráče na posílání peněz přes /pay <nick> <částka> -confirmed
 53. Vesničani v residenci automaticky patří majitelovi residence. Limit vesničanů je 1 hráč/4 vesničani na celém serveru. (Příklad: Mám v res 2 kamarády, kolik můžu mít v residenci vesničanů? 4)
 54. Je zakázáno umisťovat platební cedulky (RedSwitch, QuickShop, ChestShop...) tak, že je možné, že je hráč při teleportování na warp neúmyslně zaktivuje. Současně je zakázáno hráče navádět k provádění nákupů platebními cedulkami, které nejsou viditelné a není proto zřejmé, že hráč provede transakci.
 55. Je zakázáno přes /report nahlašovat stejného hráče několikrát za sebou za stejnou věc.
 56. Je zakázáno hráče kontaktovat za účelem navázání romantického vztahu, či získání citlivých údajů
 57. Je zakázáno (např. pomocí prutů) přesouvat hráče do PVP zóny proti jeho vůli. V tomto případě je akt vyhodnocen jako (pokus o) tpakill, a to i v případě, že hráč nebyl zabit.
 58. Je zakázán SpawnKilling na všech minihrách
 59. AFK metody nejsou zakázány, pokud se nejedná o zneužití bugu (např. držení tlačítka myši a její odpojení od počítače) nebo software/hardware třetí strany (zejména, ale ne výhradně: autoclicker, těžítko na tlačítku myši, přelepení tlačítka myši páskou). AFKing je dovolen v rámci aktinvího otevřeného okna Minecraftu.
 60. Je zakázáno prodávat spawnovací vajíčka mobů, které nelze spawnout.
 61. Pořadatel eventu nesmí omezit žádnému hráči možnost účastnit se na eventu stejně, jako ostatní hráči. Taktéž nesmí žádnému hráči odmítnout předat výhru. Od pořadatelů eventu se očekává maximálně férové jednání.

3. Herní automaty

 1. Jako automat se považuje zařízení, kde hráč musí vsadit $/HubCoiny/SuperKlíče pomocí RedSwitche, nebo $ pomocí ChestShopu, nebo $/HubCoiny/SuperKlíče pomocí QuickShopu s tím, že se mu vklad nemusí vrátit, či může vrátit s větší hodnotou, než je hodnota předmětů/měny, kterou vložil.
 2. Hráč musí uvádět šanci automatu nehledě na to, jaká je. Šance musí být viditelná na cedulce. Cedulka s šancí musí být viditelná pro hráče ze všech stran, kromě strany, kde se vyskytuje redstone (resp. část obvodu, jenž zajišťuje fungování automatu).
 3. Nejmenší možná šance může být 1:64. Nižší šance nejsou povoleny.
 4. Šance musí být zapsaná jako A:B, kdy A je počet výherních polí a B počet polí, kde není výhra. (Příklad: Mám dropper, ve kterém je v jednom poli výhra a ve zbytku je např. stone. Má šance tedy je 1:8).
 5. Pokud má hráč 100% "automat", musí u něj mít redstone comparator a může, ale nemusí za něj také umístit redstone lampu. Ty slouží k indikaci dostupnosti výhry - zakoupeného předmětu/itemu.
 6. Pokud má hráč automat, který má určitou šanci, musí u něj mít redstone lampu, která bude indikovat, zda se v dropperu či dispenseru výhra vyskytuje.
 7. Pokud má hráč automat pomocí ChestShopu musí mít také redstone lampu pro indikaci dostupnosti výhry. Výhra musí být viditělně zobrazena v nejbližší možné blízkosti automatu (nehledě na šanci), například v itemframe nebo na cedulce, nejvýše však 2 bloky od automatu.
 8. Je zakázáno mít automaty bez výher nebo podvodné automaty, u kterých výhru nelze získat.
 9. V případě, kdy je výhra uvedena jako měna (např.: $, HC, SuperKlíč) musí majitel automatů u sebe výherní obnos v dané měně mít po celou dobu provozu automatu. Taková výhra musí být uvedená v knížce, která výherci zajišťuje právo na vyplacení výhry. Knížka musí být typu "Copy of Original" za účelem prevence podvodů a kopírování knížek.
 10. Je zakázáno mít v automatech falešné MineHub itemy nebo itemy jim tomu podobné. (Např.: "Valhala" apod).

4. Dodatky

 1. Vyhrazujeme si právo Pravidla kdykoliv změnit.
 2. V případě jakýchkoliv nejasností Pravidla platí ve prospěch MineHubu.
 3. Je zakázáno kopírovat jakýkoliv obsah ze Serveru, Webu, TeamSpeak 3 serveru, Discord serveru a jiných služeb MineHubu.
 4. Pokud si hráč na Webu zakoupí HubCoins, využije je a následně svůj nákup refunduje, bude zabanován do té doby, než splatí vzniklý dluh (rozdíl zakoupených HubCoins a HubCoins zbylých na účtě v době vykonání refundace).
 5. Neznalost pravidel hráče neomlouvá.

Poslední změna: 3.11.2021, přidání pravidla č. 2.61 administrátorem charvyCZ